◄   zurück

 Kunsthalle Vebikus: Spontane Ausstellung zum Gönneranlass 2021Kunsthalle Vebikus: Spontane Ausstellung zum Gönneranlass 2021


Vincenzo Baviera; WIEGEE:  2015, Eisen, 70 x 60 x 44 cm


Foto: V. Baviera